Hamlet: "Dania jest więzieniem." Rozenkranc: "Nie myślę tak mości książę." Hamlet: "Więc dla ciebie nie jest nim...

Hamlet: "Dania jest więzieniem." Rozenkranc: "Nie myślę tak mości książę." Hamlet: "Więc dla ciebie nie jest nim...